Vi kultiverer byer ved å skape folkemengder i tomme rom.
Siden 2015 har Frævleik utviklet bærekraftige løsninger for et stadig skiftende marked. Vårt mål er å bidra til et regenerativt økosystem ved å øke bevisstheten og etablere verdikjeder rundt ubenyttede ressurser, infrastruktur og mennesker.
RÙM UTVIKLING
  • som innerom: boligrom, arbeidsrom, kjellerrom, kirkerom, med mer
  • som uterom: byrom, gaterom, plassrom, landskapsrom.
Gjennom aktivering av eiendom, skaper vi verdier for utviklere, og bidrar til samfunnsøkonomiske synergier.

Vi puster liv, kultur og aktiviteter inn i byens tomrom og bygg. I prosessen inkluderes kunden og vårt nettverk aktivt, noe som har vist seg veldig lønnsomt.
ET GRØNNERE MARKED
"Hvis du som selskap ikke jobber aktivt med dette, så er det ingen som vil jobbe hos deg, det er ingen som vil kjøpe produktene dine, det er ingen banker som vil låne deg penger og det er ingen forsikringsselskaper som vil forsikre deg. Du har rett og slett ikke en business."
Sitat: Nicolai Tangen

Frævleik har samlet på bærekraftige forretningsmodeller siden 2015.
PRODUKSJON
Vi går for det utradisjonelle og innovative for å skape de unike opplevelsene. Sett de rette økosystemer i gang for å inspirere og motivere til miljøer på tvers av kulturer og bransjer.

Dette har resultert i verdifulle menneksemøter og synergier med positive sidestrømmer for våre kunder.

Sammen gjør vi de beste opplevelsene, det er det vi lever for.
Om oss
Siden 2015 har vi jobbet med en rekke selskaper for å dyrke og promotere produkter, tjenester og prosjekter, vår rolle og viktigste oppgaver er å igangsette og inspirere og produsere unike løsninger og historier for våre kunder. Forventningsavklaring, dialog og interaksjon, med et bredt nettverk er våre redskaper i verktøykassen, for å nå salgs mål eller gjennomføring av prosjekter vi produsere og gjennomføre. Vi jobber for et regenerativt økosystem, for å ivareta alle synergier og sidestrømmer på en best mulig måte for planeten og økonomi. En ubenyttet sidestrøm gir svinn.
Følg oss eller kontakt oss 👇 Ser frem til å høre fra deg 🙌
☎️ +47 96 00 67 67
post@fraevleik.no
Schweigaardsgate 34, 0191 Oslo, Norway
Samarbeidspartnere
Frævleik AS - Schweigaards Gate 34 c 0191 Oslo - post@fraevleik.no

- 915 607 276 MVA -