Vi kultiverer byer ved å skape folkemengder i tomme rom.
Siden 2015 har Frævleik utviklet bærekraftige løsninger for et stadig skiftende marked. Vårt mål er å bidra til et regenerativt økosystem ved å øke bevisstheten og etablere verdikjeder rundt ubenyttede ressurser, infrastruktur og mennesker.
RÙM UTVIKLING
  • som innerom: boligrom, arbeidsrom, kjellerrom, kirkerom, med mer
  • som uterom: byrom, gaterom, plassrom, landskapsrom.
Gjennom aktivering av eiendom, skaper vi verdier for utviklere, og bidrar til samfunnsøkonomiske synergier.

Vi puster liv, kultur og aktiviteter inn i byens tomrom og bygg. I prosessen inkluderes kunden og vårt nettverk aktivt, noe som har vist seg veldig lønnsomt.
ET GRØNNERE MARKED
"Hvis du som selskap ikke jobber aktivt med dette, så er det ingen som vil jobbe hos deg, det er ingen som vil kjøpe produktene dine, det er ingen banker som vil låne deg penger og det er ingen forsikringsselskaper som vil forsikre deg. Du har rett og slett ikke en business."
Sitat: Nicolai Tangen

Frævleik har samlet på bærekraftige forretningsmodeller siden 2015.
PRODUKSJON
Vi går for det utradisjonelle og innovative for å skape de unike opplevelsene. Sett de rette økosystemer i gang for å inspirere og motivere til miljøer på tvers av kulturer og bransjer.

Dette har resultert i verdifulle menneksemøter og synergier med positive sidestrømmer for våre kunder.

Sammen gjør vi de beste opplevelsene, det er det vi lever for.
Om oss
Siden 2015 har vi jobbet med en rekke selskaper for å dyrke og promotere produkter, tjenester og prosjekter, vår rolle og viktigste oppgaver er å igangsette og inspirere og produsere unike løsninger og historier for våre kunder. Forventningsavklaring, dialog og interaksjon, med et bredt nettverk er våre redskaper i verktøykassen, for å nå salgs mål eller gjennomføring av prosjekter vi produsere og gjennomføre. Vi jobber for et regenerativt økosystem, for å ivareta alle synergier og sidestrømmer på en best mulig måte for planeten og økonomi. En ubenyttet sidestrøm gir svinn.
Fræv Leikere
- Andreas etablerte Frævleik i 2015 etter å ha startet et av Nordens første coworking konsepter, Avd Frysja. Identifisere potensiale for konkrete tiltak og skape synergier mellom relasjoner, virksomheter og bransjer. Flerårig og bred erfaring har gitt meg inngående forståelse for forretningsutvikling og innovative prosesser på tvers av bransjer.
NMBU - Sustainable business models & innovation.
Kan alltid nås på +47 91145129
Andreas Krogseth
Grunnlegger
Marius er en dyktig leder med bakgrunn som toppidrettsutøver og erfaring som hovedlandslagstrener for snowboardlandslaget. Han har en relasjonsorientert lederfilosofi og er opptatt av å skape trygge og utviklende arbeidsmiljøer der man kan ha det gøy på jobb. Han er strukturert og målrettet i sine fremgangsmetoder, og har gode evalueringsprosesser. Marius brenner for å lære om og styrke andres indre motivasjon.
Marius jobber nå hos HRP. Men er ennå med på PROT en SaaS plattform: Der toppidrettsutøvere kan forvalte sin egen kompetanse til fordel for sin egen økonomi.
Marius Håker
Leiker med PROT
Følg oss eller kontakt oss 👇 Ser frem til å høre fra deg 🙌
☎️ +47 96 00 67 67
post@fraevleik.no
Schweigaardsgate 34, 0191 Oslo, Norway
Samarbeidspartnere
Frævleik AS - Schweigaards Gate 34 c 0191 Oslo - post@fraevleik.no

- 915 607 276 MVA -